Publications

2018 PublicationsBĂRBULESCU, Constantin. Ale porcului. Eseu asupra relației om-animal într-un sat transilvan, 2018


CIUPALĂ, Alin (ed.), România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă. O istorie în imagini, Editura ”Monitorul Oficial”, 2018

http://www.monitoruloficial.ro/magazin/brand--Alin_Ciupal%C4%83--109.html


ISTODOR, Eugen. Cațavencii și tribul lor. O etnografie a grupului incomod și de moravuri grele Cațavencii (1990-2006), Polirom, 2018

https://www.polirom.ro/carti/-/carte/6641


MIHALACHE, Andi. Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2018

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/trecutul-ca-text-idei-tendinte-controverse-1618/1


MIHALACHE, Andi. Idem et Ipse, Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Epoque, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2018

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/idem-et-ipse-centralism-si-localism-in-proiectele-muzeale-din-la-belle-epoque-1643/1


SORA, Andrei Florin & DIACONESCU, Marius (coord.). Basarabia pe calea Unirii cu România. 16 Decembrie 1917-8 Aprilie 1918, Editura Universității din București, 2018


TRĂUȘAN-MATU, Lidia. Cronica de artă despre pictori și tablouri în paginile gazetelor românești din veacul al XIX-lea (1860-1900), vol. II, Editura Mega, 2018

http://edituramega.ro/carte/672-historia-de-rebus-antiquis
2017 PublicationsCIUPALĂ, Alin. Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial, Polirom, 2017

https://www.polirom.ro/carti/-/carte/628


GRIGORUȚĂ, Sorin. Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831), Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza, 2017

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/grigoruta/boli-epidemii-si-asistenta-medicala-in-moldova-1700-1831-1545/1


GURIȚĂ, Ioan-Augustin. Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/gavriil-callimachi-mitropolit-al-moldovei-1760-1786-1564/1


MARTON, Silvia & MONIER, Frederic & DARD, Olivier (eds.). Moralité du pouvoir et corruption en France et en Roumanie, XVIII-XXe siècle, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2017

https://livre.fnac.com/a11017132/Silvia-Marton-Moralite-du-pouvoir-et-corruption-en-France-et-Roumanie


MIHALACHE, Andi. Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/timpul-obiectul-povestirea-decoruri-interioare-in-literatura-autobiografica-1567/1


PLATON, Alexandru-Florin. ,,Corpul politic” în cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca modernă, Polirom, 2017

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/6316


ROMAN, Nicoleta. Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries, Routledge, 2017

https://www.routledge.com/Orphans-and-Abandoned-Children-in-European-History-Sixteenth-to-Twentieth/Roman/p/book/9781138071094


TRĂUȘAN-MATU, Lidia (ed.). Cronica de artă. Despre pictori și tablouri în paginile gazetelor românești din veacul al XIX-lea (1860-1900), vol. I, Editura Mega, 2017

http://edituramega.ro/carte/600-cronica-de-arta-despre-pictori-si-tablouri-in-paginile-gazetelor-romanesti-din-veacul-al-xix-lea-1860-1900


VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța (ed.), Women, Consumption and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th-19th Centuries, Brill, 2017

https://brill.com/abstract/title/17023


ZAHARIUC, Petronel (ed.), Relațiile românilor cu Muntele Athos și cu alte Locuri Sfinte (secolele XIV-XX). In honorem Florin Marinescu, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/zahariuc/relatiile-romanilor-cu-muntele-athos-si-cu-alte-locuri-sfinte-secolele-xiv-xx-in-honorem-florin-marinescu-1594/1
2016 PublicationsCHELCU, Marius. Istoria orașelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii și documente, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2016

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/marius-chelcu/istoria-oraselor-din-moldova-de-la-jumatatea-secolului-al-xvi-lea-pana-la-jumatatea-secolului-al-xviii-lea-studii-si-documente-1485/1


CHIPER, Mihai. Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români, Humanitas, 2016

http://www.humanitas.ro/humanitas/pe-c%C3%A2mpul-de-onoare


MARTON, Silvia. ,,Republica de la Ploiești” și începuturile parlamentarismului în România, Humanitas, 2016

http://www.humanitas.ro/humanitas/%E2%80%9Erepublica-de-la-ploie%C8%99ti%E2%80%9C-%C8%99i-%C3%AEnceputurile-parlamentarismului-%C3%AEn-rom%C3%A2nia


ROMAN, Nicoleta. ,,Deznădăjduită muiere n-au fost ca mine”. Femei, onoare și păcat în Valahia secolului al XIX-lea, Humanitas, 2016

http://www.humanitas.ro/humanitas/%E2%80%9Edezn%C4%83d%C4%83jduit%C4%83-muiere-n-au-fost-ca-mine%E2%80%9C


VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța (ed.), Sexualitate și discurs politico-religios în societatea românească pre-modernă, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2016

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/ghitulescu/sexualitate-si-discurs-politico-religios-in-societatea-romaneasca-premoderna-1497/1


ZAHARIUC, Petronel. Călătorie la Muntele Athos (1858-1859). Ieromonahul Andronic, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2016

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/calatoria-la-muntele-athos-1858-1859-1489/1


ZAHARIUC, Petronel (ed.) & MARINESCU, Florin & NASTASE, Dumitru, Documente românești din arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, Editura ”Universității Alexandru Ioan Cuza”, 2016

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/zahariuc/documente-romanesti-din-arhiva-manastirii-simonopetra-de-la-muntele-athos-1512/1
2015 PublicationsALEXANDRESCU, Raluca. Difficiles Modernités. Rythmes et régimes conceptuels de la démocratie dans la pensée politique roumaine au XIXe siècle, Editura Universității din București, 2015

http://www.humanitas.ro/humanitas/rom%C3%A2nia-medicilor


BĂRBULESCU, Constantin. România medicilor. Medici, țărani și igienă rurală în România de la 1860 la 1910, Humanitas, 2015

http://www.humanitas.ro/humanitas/pe-c%C3%A2mpul-de-onoare


CHIPER, Mihai. 1848: Memorie și uitare în România celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/domenii/istorie/1848-memorie-si-uitare-in-romania-celei-de-a-doua-jumatati-a-secolului-xix-1400/1


IACOB, Dan Dumitru (ed.), Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/avere-prestigiu-si-cultura-materiala-in-surse-patrimoniale-inventare-de-averi-din-secolele-xvi-xix-1376/1


IACOB, Dan Dumitru. Elitele din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/editura/top-15/elitele-din-principatele-romane-in-prima-jumatate-a-secolului-al-xix-lea-sociabilitate-si-divertisment-1401/1


MATEESCU, Bogdan. Familia în timpul robiei. O perspectivă demografică. Studiu și liste de populație din arhive, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/mateescu/familia-in-timpul-robiei-o-perspectiva-demografica-studiu-si-liste-de-populatie-din-arhive-1370/1


PLATON, Alexandru-Florin & IANCU, Carol. Pogromul de la Iași și Holocaustul în România, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/alexandru-florin-platon/pogromul-de-la-iasi-si-holocaustul-in-romania-le-pogrom-de-iasi-et-la-shoah-en-roumanie-1349/1


ROMAN, Nicoleta. Copilăria românească între familie și societate (secolele XVII-XX), Nemira, 2015

https://nemira.ro/copilaria-romaneasca


ZAHARIUC, Petronel & LEFTER, Lucian-Valeriu. Documentele familiei Miclescu. Colecția Emil S. Miclescu, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/zahariuc/documentele-familiei-miclescu-colectia-emil-s-miclescu-1355/1


VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța. Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească (1750-1860), Humanitas, 2015

http://www.humanitas.ro/humanitas/patim%C4%83-%C8%99i-desf%C4%83tare


UNGUREANU, Mihai-Răzvan. Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835-1856), a 2-a ediție, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2015

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/mihai-razvan-ungureanu/marea-arhondologie-a-boierilor-moldovei-1835-1856-1266/12014 PublicationsMIHALACHE, Andi. Contribuții la istoria ideii de patrimoniu. Surse, evoluții, interpretări, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/contributii-la-istoria-ideii-de-patrimoniu-surse-evolutii-interpretari-1213/1


PLATON, Alexandru-Florin & IACOB, Gheorghe (eds.). Istoria Universității din Iași, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2014

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/alexandru-florin-platon/istoria-universitatii-din-iasi-1295/1

2013 PublicationsCÂLȚIA, Simion (coord.). Lumea orașului. Cercetări de istorie urbană, Editura Universității din București, 2013

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/lumea-orasului-cercetari-de-istorie-urbana/


MIHALACHE, Andi & CIOFLÂNCĂ, Adrian. Istoria recentă altfel: perspective culturale, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2013

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/istoria-recenta-altfel-perspective-culturale-1138/1


PLATON, Alexandru-Florin. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea—prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2013

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/alexandru-florin-platon/geneza-burgheziei-in-principatele-romane-a-doua-jumatate-a-secolului-al-xviii-lea-prima-jumatate-a-secolului-al-xix-lea-preliminariile-unei-istorii-1156/1


POPA, Bogdan. Educație fizică, sport și societate în România interbelică, Eikon, 2013

http://www.edituraeikon.ro/detalii-carte.php?idC=343


ZAHARIUC, Petronel & Marinescu, Florin & CAPROȘU, Ioan. Documente românești din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog, vol. II, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2013

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/zahariuc/documente-romanesti-din-arhiva-manastirii-xiropotam-de-la-muntele-athos-catalog-vol-ii-1164/1


VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța. Evgheniți, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernități românești (1750-1860), Humanitas, 2013

http://www.humanitas.ro/humanitas/evgheni%C5%A3i-ciocoi-mojici2012 PublicationsCHIPER, Mihai. O societate în căutarea onoarei. Duel și masculinitate în România (1859-1914), Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2012

http://www.editura.uaic.ro/produse/domenii/istorie/o-societate-in-cautarea-onoarei-duel-si-masculinitate-in-romania-1859-1914-1053/1


MARTON, Silvia & Constanța VINTILĂ-GHIȚULESCU (coord.). Penser le XIXeme siècle. Nouveaux chantiers de recherche, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2012

http://www.editura.uaic.ro/fisa-carte.php?id_co=col18&id_c=1191


PLATON, Alexandru-Florin & IANCU, Carol (coord.), Profesori și studenți evrei, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2012

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/alexandru-florin-platon/profesori-si-studenti-evrei-1069/1


VINTILĂ-GHIȚULESCU, Constanța. În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea, ediția a 2-a, Humanitas, 2012

http://www.humanitas.ro/humanitas/%C3%AEn-%C5%9Falvari-%C5%9Fi-cu-i%C5%9Flic-0
2011 PublicationsALEXANDRESCU, Raluca. La révolution mélancolique. Sur la construction et l’évolution du concept de la démocratie dans la pensée politique roumaine moderne, Editura Universității din București, 2011

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/la-revolution-melancolique-sur-la-construction-et-levolution-du-concept-de-democratie-dans-la-pensee-politique-roumaine-moderne/


BĂRBULESCU, Constantin & CIUPALĂ, Alin. Medicine, hygiene and society from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, Editura Mega, 2011

http://www.edituramega.ro/carte/59-medicine-hygiene-and-society-from-the-eighteenth-to-the-twentieth-centuries


CÂLȚIA, Simion. Așezări urbane sau rurale? Orașele din țările române de la sfârșitul secolului al 17-lea la începutul secolului al 19-lea, Editura Universității din București, 2011

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/asezari-urbane-sau-rurale-orasele-din-tarile-romane-de-la-sfarsitul-secolului-al-17-lea-la-inceputul-secolului-al-19-lea/


SORA, Andrei-Florin. Servir l’état roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940, Editura Universității din București, 2011

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/servir-letat-roumain-le-corps-prefectoral-1866-1940/


TRĂUȘAN-MATU, Lidia. De la leac la rețetă. Medicalizarea societății românești în veacul al XIX-lea, Editura Universității din București, 2011

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/de-la-leac-la-reteta-medicalizarea-societatii-romanesti-in-veacul-al-xix-lea/


ZAHARIUC, Petronel & MARINESCU, Florin (eds.). Documente românești în arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2011

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/zahariuc/documente-romanesti-in-arhiva-mananstirii-xenofon-de-la-muntele-athos-961/1
2009-2010 PublicationsBĂRBULESCU, Constantin & CIUPALĂ, Alin & GUDIN, Cristina & MEHEDINȚI, Mihaela & POPOVICI, Vlad & TĂMAȘ, Oana Mihaela. Rapoarte sanitare în România modernă (1864-1906), Editura Mega, 2010

http://edituramega.ro/carte/67-rapoarte-sanitare-in-romania-moderna-1864-1906


CIUPALĂ, Alin & BULEI, Ion (eds.), Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat, vol. VI, Editura Universității din București, 2010

https://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/ipostaze-ale-modernizarii-in-vechiul-regat-vol-vi/


ISTODOR, Eugen. Dicționarul ideilor fixe. După 20 de ani, Polirom, 2009

https://www.polirom.ro/carti/-/carte/3444


MARTON, Silvia. La construction politique de la nation. La nation dans les débats du Parlement de la Roumanie (1866-1871), Institutul European, 2009

http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1003


MIHALACHE, Andi & MARIN-BARUTCHIEFF, Silvia (coord.), De la fictiv la real. Imaginea, imaginarul, imagologia, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 2010

http://www.editura.uaic.ro/produse/rezultatele-cautarii-pentru/andi-mihalache/de-la-fictiv-la-real-imaginea-imaginarul-imagologia-891/1


PLATON, Alexandru-Florin & RĂDVAN, Laurențiu & MALEON, Bogdan-Petru. O istorie a Europei de Apus în Evul Mediu. De la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice (secolele V-XVI), Poliom, 2010

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/3700